Gyors Újrakezdésért Kht.


CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉG

A Gyors Újrakezdésért Közhasznú Társaságot, illetve Alapítványt (GYÚK) az alapítók azzal a céllal hozták létre 2001-ben, hogy a katasztrófavédelemben tevékenykedő hivatásos szervezetekkel együttműködve, elősegítse a katasztrófavédelem hazai rendszerének fejlesztését és részt vegyen a katasztrófák által a lakosságnak okozott károk enyhítésében, az elveszett javak pótlásában. Ennek érdekében hosszú távú szerződésen alapuló együttműködést alakított ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, és több települési önkormányzattal. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság monitoring szakszolgálataként az országos monitoring rendszer kifejlesztésén dolgozik.

A társadalmi segítségnyújtás hatékonyságának elősegítésére újfajta közhasznú tevékenység meghonosítása érdekében is a Gyors Újrakezdésért Alapítvány pénzadományokat és segélyeket gyűjt, valamint nemzetközi forrásokat kutat fel a kárelhárítás feladatainak finanszírozásához. Az Alapítvány a pontosan körülhatárolt projektekhez való kapcsolódás lehetőségének a felkínálásával szervezi más donor szervezetek bevonását a katasztrófák következményeinek felszámolása érdekében.

A GYÚK fontos küldetése a karitatív támogató akciók fontosságának tudatosítása a széles társadalmi közvéleményben, a humanitárius segélyezés hazai kultúrájának fejlesztése, és értékként való megjelenítése. Részt vesz a katasztrófa előrejelzés, figyelés, és elhárítás feladatait segítő technikai, technológiai újítások kifejlesztésében, és közreműködik a társadalmi közösségi feladatok korszerű ellátását szolgáló információs rendszerek meghonosításában.

A GYÚK non-profit működésében meghatározó a közhasznúság, amelynek támogatása érdekében piaci, üzletszerű tevékenységet is folytat. Közhasznú feladatai szorosan kapcsolódnak a katasztrófa elhárításhoz, valamint az ár és belvízvédelem ellátásához kötődő tevékenységhez, a károsult lakosság segítéséhez, az értékek mentéséhez, valamint az elpusztult javak pótlásához. Ennek során a GYÚK segíti a katasztrófavédelemben tevékenykedő állami szervezetek munkáját, és koordinálja a társadalmi szervezetek segítségnyújtását.


TERMÉKEK

Az árvízi munkákban szerzett tapasztalatai, a katasztrófavédelem területén szerzett nemzetközi ismeretei és a katasztrófavédelmi szervezetek részéről megfogalmazódó igények alapján a GYÚK célirányosan alakította ki és fejleszti tevékenységét. Ennek köszönhetően ma már rendelkezik azokkal a termékekkel, illetve képes megszervezni azok gyártását, amelyekre a katasztrófák helyszínén nagy tömegben van szükség, de eddig mindig a legnagyobb hiányt jelentették.

A GYÚK több ilyen "közhasznú termékkel" segíti a katasztrófavédelmi munkákat: élelmiszer egységcsomag, palackos ivóvíz, valamint a személyes értékek, és dokumentumok biztonságos tárolására alkalmas leplombálható zsákok. Ezek mindegyike olyan módon kerül csomagolásra, feliratozásra, valamint kiszállításra, ami eleve biztosítja a tényleges rászorulókhoz történő eljuttatásukat. Az élelmiszer egységcsomagok lehetővé teszik az időlegesen ellátás nélkül maradt lakosság átmeneti étkeztetését. A csomagok, amelyek tartalmának összeállításában orvosok, és élelmezési szakemberek működtek közre, egy felnőtt napi táplálékszükségletének fedezésére alkalmasak. A palackozott ivóvízzel megelőzhetők az elfertőződött kutak használata miatti járványos megbetegedések. A leplombálható zsák Lengyelországban már kipróbált, és bevált eszköznek bizonyult az árvízi mentéseknél.


SZOLGÁLTATÁSOK

A legalapvetőbb fizikai szükségletek kielégítésének biztosítása mellett a GYÚK egy további szolgáltatást is nyújt, amire legalább akkora szükség van katasztrófák idején, mint a kenyérre, és a vízre: ez pedig a lelki segítségnyújtás. A GYÚK által megszervezett, szakképzett pszichológusokból, és lelkészekből álló Gyors Lélekvédelmi Csoport (GYOLCS) igyekszik segíteni a lakhelyüket elhagyni, jószágaikat, vagyonukat hátrahagyni kényszerülő károsultakat, és szenvedőket az őket ért lelki megrázkódtatások feldolgozásában. A feladat ellátása érdekében a GYÚK együttműködési megállapodást kötött a BM Nemzetközi Oktatási Igazgatóságával, valamint a Magyar Baptista Szeretetszolgálattal. Ezek a szerződések teszik lehetővé a GYOLCS hivatalos részvételét a katasztrófák lelki következményeinek elhárításában, kezelésében. A GYÚK vállalta magára a koordinációt, a résztvevők felkészítésének megszervezését, valamint a program finanszírozását.

A katasztrófák során a tényleges kárt szenvedő lakosság mellett a mentésben résztvevők is nagy megpróbáltatásnak vannak kitéve, aminek elviselése, az átélt lelki traumák feldolgozása gyakran meghaladja az egyének erejét. A GYOLCS nekik, és családtagjaiknak is biztosítja a szervezett lelki segítség igénybevételét.

A lelki segítségnyújtás részeként - 2001-ben, a nyári szünidőben - a GYÚK szervezésében ún. pszicho-dráma tábor megrendezésére került sor a tiszai árvízkatasztrófában károsult családok gyermekei számára.

A közhasznú tevékenységek sorába tartozik, hogy a GYÚK az észak-magyarországi térségben az ún. Martin-salakos házak helyzetének rendezését - Kormányhatározat alapján - főszervezőként segíti, és szorosan együttműködik az érintett borsod- és heves megyei települési önkormányzatokkal. A több száz családot házuk lakhatatlanná válásával fenyegető probléma kezelése során az első szakaszban 93 család kapott új otthont összesen 23 borsod- és heves megyei településen.


FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A közhasznú feladatok ellátása érdekében a GYÚK a katasztrófavédelemhez kötődő, fejlesztési tevékenységet is folytat. Ezek között elsősorban említést érdemel a katasztrófa-figyelés és -riasztás céljaira készült IDEMS - integrált katasztrófa és veszélyfigyelő rendszer - bevezetésének, és országos kiépítésének menedzselése.

A műszaki szakmai partnerek támogatásával fejlesztett monitoring rendszer alkalmas egy egész ország, illetve régió területén az elektronikus jelzőrendszerek felügyeletére, a katasztrófajelzések fogadására, feldolgozására és megfelelő helyre történő továbbítására, az így szerzett információk központi adattárolására, feldolgozására, továbbá interaktív rendszerbe szervezésére, és vezérlésére. A rendszert, amely megfelel az Európai Unió szigorú előírásainak is, katasztrófavédelemmel foglalkozó állami szervek és nagyüzemek egyaránt használhatják.


A GYÚK üzleti alapon támogatja a társadalmi közös feladatok ellátását segítő különféle IT technológiák kifejlesztését és az üzleti tevékenység hasznát visszafordítja a közhasznú feladatok finanszírozására. Ezek sorába illeszkedik a MONA-System, ami lehetővé teszi az ország különböző pontján lévő egészségügyi intézmények között a betegekkel kapcsolatos információk (leletek, röntgen-felvételek, stb.) elektronikus továbbítását.